Elektrické testování

S narůstajícími požadavky na hustotu spojů roste i riziko zkratu nebo přerušení dráhy. Proto se používají Elektrické testy. Testování pomocí testovacího adaptéru sestaveného z množství testovacích jehel se vyplatí pro větší serie z důvodu jeho vyšších jednorázových pořizovacích nákladů. Pro malé serie, ale zejména pro prototypy se používá Flying probe tester (létající testovací jehla), který se však musí zaplatit při každé výrobě desky. Cena se počítá z počtu testovacích bodů na desce (všechny plošky). Další metodou je impedanční test spočívající v měření nastavené impedance.