Mechanické opracování

Mechanické opracování na požadovaný tvar dle požadavků zákazníka několika způsoby, které lze kombinovat.
 
Frézování – tolerance výsledného tvaru obvykle do +/-0.20mm. Nejdražší ze všech způsobů mechanického opracování, kde se frézuje na souřadnicovém CNC stroji. Výhodou je přesný tvar bez otřepů, který je kolmý a rovný. U malých desek je upřednostňována montáž do panelů na frézované (případně i vrtané) můstky.
 
Drážkování – tolerance výsledného tvaru obvykle do +/-0.20mm. Levnější způsob dělení desek v panelu, kdy na protiběžném kotouči se deska nařízne z obou stran do požadované hloubky (nejčastěji 1/3 tloušťky desky). Desky se po osazení a zapájení dělí ručně anebo pomocí kotoučové děličky. Výhoda spočívá ve vícenásobné montáži a tím urychlení a zlevnění osazování, pájení i vlastních desek. Nevýhodou jsou otřepy, které zůstávají po rozlomení.
 
Lisování – tolerance výsledného tvaru obvykle do +/-0.15mm. Nejrychlejší způsob dělení desek, patří mezi levné, ale vyplatí se až pro velké série, protože je potřeba vyrobit lisovací nástroj, který má větší pořizovací náklady. Výhodou je lisování velkých vnitřních otvorů (průměr 6,5mm a vyšší), které se nemusejí frézovat a tak je výroba zase rychlejší a levnější.
 
Mezi nejobvyklejší kombinace patří frézování a drážkování nebo lisování a drážkování.