Nepájivá maska

Slouží především jako ochranná izolační vrstva spojů, má definované povrchové elektrické vlastnosti, minimalizuje cínové můstky (zkraty) po pájení. Nepájivá maska zjednodušuje optickou kontrolu zapájených součástek, snižuje spotřebu pájky při strojním pájení, chrání spoje před okolními vlivy a mechanickým poškozením.
 
Nejpoužívanějším typem nepájivé masky je světlocitlivá (LPI=Liqud Photo Imageable), která se na odleptaný a očištěný tištěný spoj nanese v rovnoměrné vrstvě v tekuté podobě, přes filmy exponuje UV světlem a po vyvolání a omytí se maska vytvrdí.
Technologicky starší je nanesení dvousložkové nepájivé masky sítotiskem a její vytrzení teplem. Tato maska se používá méně a jen na jednostranné desky.