Testování

Probíhá nejčastěji na přípravcích, kde se zkouší funkčnost desky nebo může být dílčí v průběhu výroby desky nebo celkové po kompletaci celého výrobku. Tady je možnost testování (kontroly) statistické (namátkové) nebo 100% kontroly v průběhu celého výrobního procesu. Přípravky pro testování můžeme vyrobit po dohodě se zákazníkem. Zkouší se elektrická pevnost, izolační odpor nebo další parametry dle požadavků zákazníka.